Saturday, April 21, 2012

Zmiany / changes

Stagnacji mówimy stanowcze NIE:) Zmiany są dla nas motorem napędowym. Zmiany są potrzebne, bo oznaczają rozwój. Zgodnie z tą filozofia podjęłyśmy decyzję o połączeniu wszystkich produktów pod jedna nazwą - Loflov:) Dlatego też dotychczasowy blog Kekeko Tree przenosi się w nowe miejsce czyli tutaj:) Proszę, zapoznajcie się z naszą nową odsłoną:


We say definitive NO to stagnation. Changes are what moves us. Changes are necessary, because they mean progress. According to this philosophy we decided to connect all of our products under one name - Loflov:) that is why our blog Kekeko Tree moves to a new place - here:) Please, below you will fing our new version:
No comments :

Post a Comment